Calco geeft IT training aan talentvolle immigranten

 In Uncategorized

Grote vluchtelingenstroom

Wereldwijd is er een grote vluchtelingenstroom, mensen zoeken hun heil elders en komen in diverse landen terecht, zo ook in Nederland. Sommige kunnen na verloop van tijd terug, voor een ander deel is dat geen optie. Deze vluchtelingen blijven in hun ‘nieuwe’ land en proberen zo goed en snel als het kan de draad weer op te pakken en een nieuw leven op te bouwen. Dit gaat gepaard met uitdagingen, zoals het vinden van werk, wat uiterst moeizaam verloopt. Slechts één op de vier slaagt erin om een baan te vinden.

Een groep van bedrijven in Nederland wil zich inzetten voor het bevorderen van de integratie en zelfredzaamheid van nieuwkomers (immigranten), door ze daarbij te helpen aan opleidingsplekken, stages en banen binnen hun organisaties. Ook onze partner Rabobank spant zicht hier hard voor in. Daarom hebben Rabobank en Calco onlangs een IT training aangeboden aan een groep talentvolle statushouders.

Dutch Business Summit on Refugees

Het startschot voor dit initiatief was de Dutch Business Summit on Refugees welke in april 2019 onder aanvoerderschap van de Rabobank in Utrecht plaats vond. Een aantal grote Nederlandse bedrijven hebben hun commitment afgegeven om de komende jaren vluchtelingen aan te nemen. Trots zijn wij dan ook om te weten dat onze opdrachtgever Rabobank de komende twee jaar minstens 60 statushouders gaat helpen aan een baan. Dit heeft op haar beurt een positief invloed op de samenleving waarin we leven.

Dit doet Rabobank niet alleen maar in samenwerking met o.a. collega’s, partners, overheden en kennisinstellingen want als coöperatieve bank gelooft de bank in de kracht van samenwerken en verbinden. Daar komen wij als Calco om de hoek kijken. Dit initiatief sluit niet alleen goed aan bij de missie van de Rabobank, maar ook bij die van Calco. Calco heeft als missie om mens en organisatie uit te dagen oneindig te groeien en samen de verwachtingen te overtreffen. Deze nieuwe Nederlanders gaan hier zeker aan bij dragen. Daarnaast heeft Calco als kernwaarde om elke dag het verschil te maken. Door middel van dit initiatief zetten we een grote stap in de goede richting.

Arbeidsmarktkansen

In een tijd waarin technologische ontwikkelingen en innovaties zich in rap tempo opvolgen en klanten steeds meer gewend zijn aan digitale dienstverlening van bedrijven is er een toenemende vraag naar IT specialisten. Tegelijkertijd staat een uiterst gedreven en gemotiveerde groep nieuwkomers in Nederland te popelen om aan het werk te gaan en zo te bouwen aan hun toekomst.

IT training

Afgelopen week werd in samenwerking met Rabobank een tweedaagse IT training aangeboden aan een groep talentvolle statushouders. Momenteel zijn er 12 statushouders binnen Rabobank van wie er 9 binnen CIOO domein werkzaam zijn. De groep werd door onze enthousiaste en kundige docent(Jan Offierski) meegenomen in de wereld van IT en de laatste ontwikkelingen hierin. Een “intensief maar leerzaam programma’’ aldus een kandidaat.

Graag bedanken we Rabobank en CIOO voor het mogelijk maken van deze training. Door middel van dit soort initiatieven en samenwerkingen maken we elke dag het verschil voor mens en organisatie.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search