Agile en Scrum

Software ontwikkelen met een lager risico

In de IT volgen innovaties elkaar in rap tempo op. Gebruikers worden steeds veeleisender en programma’s worden alsmaar complexer. Om hier goed op te kunnen reageren en IT-projecten tot een succes te maken is Agile een populaire werkwijze. Maar hoe gaat u als organisatie over op een Agile manier van werken? En welke rol speelt Scrum daarin?

Wat zijn Agile en Scrum?

Agile werken is een iteratieve manier van software ontwikkelen. Een Agile aanpak gaat er van uit dat de wereld tijdens het ontwikkelproces verandert en probeert deze veranderingen zo goed mogelijk te verwerken. Waar bij een traditionele aanpak veranderingen zo veel mogelijk worden vermeden, worden deze bij Agile juist omarmd.

Waar bij een traditionele aanpak veranderingen zo veel mogelijk worden vermeden, worden deze bij Agile juist omarmd.

Scrum is één manier van Agile werken. Bij Scrum wordt gewerkt met multidisciplinaire teams in iteraties van twee tot vier weken. Tijdens deze zogeheten ‘Sprint’ is het doel om een werkend stuk software op te leveren aan de opdrachtgever. Binnen Scrum is ontwikkeling van het proces en de medewerkers een belangrijk onderdeel.

Agile werken in uw organisatie integreren

Maar hoe integreert u Agile en Scrum in uw organisatie? Teams werken op een bepaalde manier en het invoeren van het Agile gedachtegoed vraagt om zowel een cultuuromslag bij uw medewerkers als in uw organisatiestructuur. Calco heeft ruime ervaring met Agile en Scrum. Zo is het opleidingstraject in de MasterClass Scrum ingericht en worden MasterClass Professionals aan het eind van hun specialisatie gecertificeerd als Professional Scrum master l. Hierdoor kunnen MasterClass Professionals als bijvoorbeeld Agile Coach of Scrum Master worden ingezet om u te helpen met de integratie van deze manier van werken.

Daarnaast kan Calco u ook helpen met het implementeren van Agile en Scrum in uw organisatie door middel van een workshop aan uw medewerkers. Tijdens deze workshop worden Agile en Scrum werken uitgelegd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, in combinatie met theorie, maken uw medewerkers zich het Agile gedachtegoed eigen.

Scrumboard