Markten

Energie

Impact op bedrijfsmodellen en IT-landschappen

Waar het begon met fusies en liberalisering, voeren inmiddels termen als verduurzaming, Smart Grids, slimme meters en de recente splitsing van energieleveranciers en netbeheerders de boventoon binnen de energiesector. De IT is hierdoor onmisbaar geworden.

De combinatie van IT en engineering

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de continue veranderingen binnen de energiemarkt, zoals herindeling van de energiemarkt ten gevolge van veranderde wet- en regelgeving. Uiteraard hebben deze veranderingen niet alleen impact op de bedrijfsmodellen, maar met name op de inrichting van de IT-landschappen. Een voorbeeld hiervan is het toegenomen gebruik van GIS (Geografische Informatie Systemen) om op deze manier belangrijke geografische informatie in kaart te brengen en beschikbaar te maken.

De uitdaging van de IT in de energiesector zit in de combinatie van IT en engineering

De uitdaging van de IT in de energiesector zit in de combinatie van IT en engineering. Niet alleen is verstand van de IT-processen een vereiste, inzicht in het netwerkproces is tevens belangrijk. Gezien de huidige situatie zullen de veranderingen binnen de energiesector de komende jaren doorzetten. Dit vraagt om specifieke opleidingstrajecten, die door Calco veelvuldig zijn ontwikkeld. Zo is er bijvoorbeeld een specialisatie ontwikkeld voor SAP ISU, Smart Grids en GIS. Hiermee kan Calco inspelen op de vraag vanuit de markt en op uw specifieke vraag als opdrachtgever.