Over ons

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Betrokken, sociaal & milieubewust

Betrokkenheid is erg belangrijk binnen de Calco bedrijfscultuur. Deze betrokkenheid maakt dat binnen ons bedrijf belang wordt gehecht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Calco richt zich bewust op het creëren van waarde op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. Dit is verankerd in de bedrijfsprocessen en Calco is daarom continu op zoek naar uitvoerbare manieren om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

MVO & Calco

photo8

Calco besteedt de uiterste zorg aan goed werkgeverschap. Zo is er een actief beleid om ziekteverzuim terug te dringen, is er een laag verloop en veel aandacht voor de (ontwikkeling van de) persoonlijke, professionele en vakinhoudelijke vaardigheden van onze medewerkers. Deze ontwikkeling focust zich niet alleen op eigen medewerkers, maar is ook naar buiten toe gekeerd. Calco heeft ook een bijdrage geleverd aan het leertraject van JINC, een organisatie die jongeren uit achterstandswijken op weg helpt naar een goede start op de arbeidsmarkt. Calco heeft hiervoor een sollicitatietraining aangeboden, waarbij vmbo’ers door middel van rollenspelen de kunst van het solliciteren onder de knie kregen. Daarnaast werkt Calco met CodeUur samen.

Ook op ecologisch aspect is Calco actief. Het milieubeleid is geborgd in het kwaliteitssysteem en is gericht op het verkleinen van de CO2 footprint en op een duurzaam inkoopbeleid. Zo wordt het wagenpark steeds groener en zijn er Calco fietsen op het hoofdkantoor. Tevens wordt het gebruik van openbaar vervoer actief gestimuleerd.