Kunnen trainees na de eerste opleidingsperiode nog gebruikmaken van de Calco opleidingsmogelijkheden?

Wij vinden het belangrijk dat onze trainees zich - in de volle 2-jaars periode dat ze op inzet zijn -kunnen ontwikkelen van junior naar medior IT-er of Finance-professional. Ze hebben daarom de gehele periode de mogelijkheid om gebruik te maken van ons interne opleidingscentrum waar wij opleidingen aanbieden op zowel inhoudelijk niveau als op het gebied van soft skills. Bij heel specifieke wensen vanuit de opdrachtgever bieden wij, in overleg met de opdrachtgever, ook (erkende) opleidingen buiten ons eigen opleidingscentrum aan.