Case
Case

Achmea en pensioenen

Naar overzicht

Achmea is continu in ontwikkeling en bezig zich aan te passen aan de ontwikkelingen in de markt, waarbij het klantbelang centraal wordt gesteld. Door de opkomende digitalisering vraagt de markt om versnelling en vernieuwing en een sterk aanpassingsvermogen. Een opvallende trend is dat klanten niet langer geneigd zijn jarenlang gebruik te maken van dezelfde diensten bij dezelfde organisatie, maar continu kritisch kijken welke producten het beste aansluiten bij hun behoeften.

Dit is ook een grote uitdaging voor de pensioenproducten bij Achmea. Pensioenen zijn zeer complex, continu onderhevig aan veranderingen door wetswijzigingen, maar ook veranderende klantbehoeften. Daarnaast ligt er een grote uitdaging in de pure omvang van het productmodel, de relaties en afhankelijkheden binnen de huidige software, het beheer over tijd en het aantal koppelingen tussen de software en andere systemen. Achmea heeft voor de toekomst een aantal doelen gesteld omtrent het productmodel:

  • Verkorten van de time-to-market van nieuwe producten/diensten
  • Verlagen van de ontwerpkosten van nieuwe producten/diensten
  • Verlagen van de beheerskosten
  • Het borgen van een snelle, succesvolle en duurzame implementatie

Om hier een oplossing voor te bedenken, is Achmea bij Calco uitgekomen. Calco is al jarenlang vaste leverancier voor jonge high potentials op de IT-afdeling van Achmea. Calco’s medewerkers kenmerken zich door een proactieve, leergierige en kritische houding. In deze samenwerking zocht Achmea naar een innovatieve oplossing die aansluit op de huidige behoefte van Achmea en daarnaast Achmea helpt voor te bereiden op de toekomst.

Ze leren snel, passen zich goed aan en gaan voor goed resultaat
DSC 9103

Aanpak

In overleg zijn Achmea en Calco uitgekomen op een pilot voor de ontwikkeling van een nieuw productmodel voor pensioenen, waarin gewenst is dat het model voldoet aan de volgende eisen:

  • Verbinden van de keten: de waardeketen als geheel laten werken op basis van één doel
  • Modelleren vanuit de behoefte van de klant
  • Goede ondersteuning in de vorm van tooling & werkmethodieken

Gedurende slechts één maand is een zorgvuldig geselecteerd innovatieteam van 5 jonge high potentials van Calco aan de slag gegaan met het ontwikkelen van de basis voor dit vernieuwde productmodel. Allereerst zijn ze aan de slag gegaan met het herzien van het huidige model vanuit twee invalshoeken: klantgericht en modelgericht. Op basis hiervan is het team begonnen met de ontwikkeling van een vernieuwd datamodel. Hiervoor hebben ze eerst alle bestaande relaties in beeld gebracht, om ze vervolgens te herstructureren.

Aan het eind van de pilot heeft het team een demo-applicatie opgeleverd, waarin Achmea kon ervaren hoe het productmodel inzichtelijk en overzichtelijk is gemaakt voor alle gebruikers. Achmea was erg enthousiast over de demo en aan de hand van de door Calco aangedragen adviezen is er besloten om de applicatie, samen met Calco, verder te ontwikkelen en uiteindelijk te implementeren binnen Achmea.

“Wij hebben gekozen om de samenwerking met Calco – na een kort en intens joint venture project – voort te zetten en uit te breiden. Dat is het beste compliment die ik aan een nieuwe leverancier kan geven. Calco heeft dit verdiend door gedreven en kundige medewerkers in te zetten. Ze leren snel, passen zich goed aan en gaan voor goed resultaat. Het proces ging met vallen en opstaan, maar het verminderde hun drive en energie zeker niet en dat maakte het ook leuk om mee te maken. Wij kijken uit naar een verdere samenwerking met Calco!

Martin Holm (Verandermanagement bij Achmea Pensioen & Leven)