Weblog
Weblog

Business vraagt om breed gedragen IT-kennis en diversiteit op werkvloer

15 mrt. 2017
Naar overzicht

IT-detacheerder Calco breidt in 2017 haar dienstverlening, die voornamelijk gericht is op het detacheren en opleiden van jonge en ervaren IT-professionals, uit op twee nieuwe vlakken. Zo gaat het bedrijf haar opleidingen voortaan ook extern aanbieden en wil zij het komende jaar meer vrouwen enthousiasmeren voor een functie in de IT. Met deze ontwikkelingen speelt het bedrijf in op de veranderende behoeftes van haar omgeving.

“De IT-wereld verandert continu en dat zien wij ook terug in de wensen van onze opdrachtgevers. Er ontstaat behoefte naar IT-kennis die organisatie breed gedragen wordt en daarnaast merken we dat vraag naar diversiteit op de werkvloer ook blijft toenemen”, aldus Commercieel Directeur Rianne Kool.

Aanbieden externe opleidingen

Calco heeft jarenlange ervaring in het opleiden van young professionals op het gebied van IT-kennis en vaardigheden. Toch lag de focus volgens Kool altijd op het opleiden van eigen medewerkers: “In het verleden hebben we ons voornamelijk gericht op het opleiden van starters zonder IT-opleiding. Toen we de vraag kregen of we onze opleidingen ook extern aan konden bieden om zo het begrip van IT onder niet-IT’ers te vergroten, hoefden we geen twee keer na te denken”. Met de rol die IT inneemt binnen organisaties, wordt het volgens Kool steeds belangrijker dat iedereen in de organisatie basis kennis heeft van IT. Op deze wijze wordt de onderlinge samenwerking tussen afdelingen verbeterd en kunnen processen ook efficiënter ingericht worden. Naast opleidingen waarin de basis voor IT wordt gelegd, biedt de IT-detacheerder ook opleidingen aan voor specifieke IT onderwerpen en op het gebied van communicatieve vaardigheden.

Meer vrouwen in de IT

Het tweede speerpunt waar het bedrijf zich in 2017 op richt, is om meer vrouwen de IT in krijgen. “De IT-wereld wordt al jarenlang geregeerd door mannen. Bijna negentig procent van de werkzame IT-professionals is man en wij gaan ons dit jaar actief inzetten om daar verandering in te brengen”, vertelt Kool. Volgens Kool loopt Calco op het gebied van vrouwelijke IT-professionals al voor op andere bedrijven. In 2016 bestond hun medewerkersbestand voor zevenendertig procent uit vrouwelijke medewerkers, wat bijna een viervoud is van het gemiddelde IT-bedrijf. Toch willen ze graag meer vrouwen aantrekken. “Bij Calco zijn we goed op weg, maar we willen graag meer vrouwelijke medewerkers. Op die manier kunnen we meer vrouwen in laten stromen bij onze opdrachtgevers en deze bedrijven actief helpen met hun diversiteitsbeleid”, aldus Kool. Om jonge vrouwen enthousiast te maken voor een carrière in de IT, organiseert het bedrijf later deze maand een evenement speciaal voor vrouwen. Wanneer het evenement goed ontvangen wordt, zal er later dit jaar een tweede editie plaatsvinden.