Weblog
Weblog

Geen angst meer voor inhuur van zelfstandigen

22 jun. 2016
Naar overzicht

Nu de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft, durven veel bedrijven het niet langer aan om zelfstandigen in te huren. Calco speelt in op deze recente ontwikkelingen en zorgt er met haar nieuwe dienst ‘Calco Flex’ voor dat opdrachtgevers en zelfstandigen samen kunnen blijven werken, zonder risico’s te lopen omtrent wet- en regelgeving.

Inspelen op de markt

Waar de IT-detacheerder zich in het verleden voornamelijk richtte op het opleiden en detacheren van ambitieuze starters, focussen zij zich met Calco Flex voortaan ook op de samenwerking tussen zelfstandige IT-professionals en opdrachtgevers. Hiermee speelt Calco ook in op de toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven naar goede IT-professionals en de behoefte onder werknemers om flexibel en zelfstandig te ondernemen.

Calco Flex: voor opdrachtgevers én zelfstandigen

Calco Flex biedt opdrachtgevers de oplossing om externe IT-professionals in te blijven huren. Doordat zij zelfstandigen helpt om een eigen onderneming te starten, waarin de zelfstandige zowel ondernemer als werknemer is, ontstaat er een arbeidsrelatie binnen de BV. Zo lopen opdrachtgevers geen risico meer dat ze achteraf loonheffing moeten betalen of aanvullende boetes krijgen opgelegd. De hoge kwaliteitsstandaard die Calco hanteert voor haar MasterClass wordt ook doorgevoerd binnen Calco Flex. Opdrachtgevers zijn daardoor altijd verzekerd van een goede match op het gebied van vaardigheden, kennis en persoonlijkheid.

Met de BV-constructie ontzorgt Calco Flex niet alleen de opdrachtgever, maar ook de zelfstandige IT-professional. De laatstgenoemde loopt namelijk niet langer het risico dat alle voordelen van zelfstandig werken met eventuele terugwerkende kracht teniet worden gedaan en is daarbij ook gevrijwaard van aanvullende boetes. Bovendien krijgen IT-professionals die zich aansluiten bij Calco Flex de mogelijkheid om aan de slag te gaan bij toonaangevende opdrachtgevers, zij krijgen toegang tot het netwerk van Calco en komen via de Calco Flex Community in contact met andere professionals binnen hun vakgebied.